Evaluatie 2021


Door de corona pandemie was er geen route langs de diverse ateliers maar hadden we gekozen

voor alleen een overzichtstentoonstelling in KunZt op zaterdag 30 en zondag 31 oktober jl.

Wel hadden wij de primeur dat wij in KunZt nog extra mochten exposeren van 3 tot en met 14

november op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 13.30- 16.30 uur.


Dat er behoefte was bij de kunstenaars om hun werk weer eens te kunnen laten zien blijkt wel

uit het aantal deelnemers, we mochten 30 kunstenaars begroeten die deelnamen.


Ook hadden we afgesproken geen kunstenaars bijeenkomst te houden en was de opening

besloten waarbij we wethouder Ronald de Meij wederom gevraagd hadden de opening te verrichten.


Zeven deelnemende kunstenaars zijn op diverse dagen onder de slogan:

“Breng je atelier naar KunZt“

aan het werk geweest in KunZt.


Voor de workshops glassfusen was veel belangstelling en de workshop schilderen als Bob Ross,

speciaal gericht op kinderen van 9-12 jaar, was een groot succes.


Het was dit jaar in een andere vorm, gelukkig hebben we samen met de Gemeente Zwijndrecht

en KunZt iets kunnen organiseren en mochten we veel bezoekers daar ontvangen en ook nog werk

verkopen. We gaan ons opwarmen voor 2022 waarin we veel breder hopen uit te pakken.

Ook gaan we verder zoeken naar alternatieven voor het wegvallen van 2 locaties, ook daar

komen we uit.


Om alvast te noteren in de agenda:

Open Atelierroute en overzichtstentoonstelling in KunZt

Zaterdag 5 en zondag 6 november 2022


Verlenging van de overzichtstentoonstelling

9 t/m 13 november 2022

16 t/m 20 november 2022

Op 12 en 19 november 2022 is KunZt gesloten